Gramofon GS 434

GS 434 przed renowacją

GS-434 przed1    GS-434 przed2

Gs 434 po renowacji

GS-434 po1    GS-434 po    GS-434 po3

GS-434

GS 434 (srebrny-wykonanie fabryczne)

0 GS-434 BERNARD